Цілі та завдання виховної роботи на 2020 - 2021 навчальний рік

Пріорітетні напрямки роботи:

• системний підхід до управління виховним процесом навчально-виховного комплексу, постійне оновлення його змісту, якісна реалізація Концепції громадянського виховання особистості;

• досягнення ефективності роботи педагогічного колективу щодо координації діагностико-профілактичної просвітницької роботи навчально-виховного комплексу, сім'ї, громадськості, правоохоронних органів щодо попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів;

• забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, залучення дітей до вивчення народних звичаїв, обрядів, виховання національної свідомості та самоосвіти.

Мета виховної роботи:

• набуття учнями навчально-виховного комплексу соціального досвіду, успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в учнів особистісних ознак громадян української держави; розвиток духовної, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.


Завдання виховної роботи:

• формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя з високою національною свідомістю;

• виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури свого народу;

• створення умов для самореалізації особистості, її здібностей, суспільних та власних інтересів;

• виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я;

• формувати правову та екологічну культуру.

•розширити трудовий досвід, формувати доступні уявлення про правцю дорослих, про професії і виробництво. Продовжувати роботу волонтерських загонів.

• розширювати функції учнівського самоврядування в різних сферах діяльності.

• провести засідання педагогічної ради на якій обговорити питання «Діяльність педагогічного колективу навчально-виховного комплексу з реалізації районної програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки в навчально-виховному процесі».