УКРАЇНА

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови  районної  державної  адміністрації

 

18 січня 2019 року                                                                

           № 17

 

 

Про проведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку

 

 

       

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», пунктів 4, 5 постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», пункту 9 розділу 1 наказу Міністерства освіти і науки України  від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/3216, з метою створення та постійного оновлення реєстру даних дітей дошкільного та шкільного віку, забезпечення своєчасного і в повному обсязі їх обліку, реалізації права здобуття громадянами України дошкільної і повної загальної середньої освіти, прогнозування мережі закладів дошкільної освіти відповідно до освітніх запитів населення, визначення форм здобуття дітьми дошкільної освіти:

1. Затвердити склад робочої групи для здійснення контролю за проведенням обліку дітей дошкільного та шкільного віку, що додається.

2. Призначити уповноважених з питань проведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку відповідно до закріплених територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти згідно з додатком 1.

3. Призначити уповноважених з питань проведення обліку дітей дошкільного віку відповідно до закріплених територій обслуговування за закладами дошкільної освіти згідно з додатком 2.

4. Затвердити закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти та навчально-виховними комплексами «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», що додається.

5. Затвердити закріплення територій обслуговування за закладами дошкільної освіти, що додається.

6. Визначити відділ освіти районної державної адміністрації  відповідальним за створення та постійне оновлення реєстру даних дітей дошкільного та шкільного віку (далі – реєстру).

7. Виконавчим комітетам селищних та сільських рад:

7.1. Створити до 01 лютого 2019 року робочі групи з числа працівників селищних та сільських рад, завідувачів закладів дошкільної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, Володимирецького відділення поліції Вараського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області для виконання роботи, пов’язаної з обліком дітей дошкільного та шкільного віку.

7.2. Визначити до 05 лютого 2019 року посадову особу, відповідальну за створення та постійне оновлення реєстру. Взяти до уваги, що залучення працівників закладів освіти до організації та ведення обліку дітей шкільного віку забороняється.

7.3. Створити до 01 березня 2019 року реєстр даних дітей дошкільного та шкільного віку (на кожний рік народження окремо) за формою, визначеною пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684, та постійно його оновлювати.

7.4. Подати до 12 березня 2019 року створений реєстр даних дітей дошкільного та шкільного віку в електронному вигляді у форматі Excel до відділу освіти райдержадміністрації з наступним письмовим підтвердженням, завіреним в установленому законодавством порядку.

7.5. Протягом 10 робочих днів з дня отримання інформації про прибуття чи вибуття неповнолітніх, в межах закріпленої території, здійснювати обробку реєстру даних дітей дошкільного та шкільного віку, проводити звірку та, у разі потреби, вносити до нього відповідні зміни і доповнення.

7.6. Щороку до 20 вересня (а у разі змін чи доповнень до реєстру – до 10 числа наступного місяця) подавати реєстр даних дітей дошкільного та шкільного віку до відділу освіти районної державної адміністрації в електронному варіанті у форматі Excel та з наступним письмовим підтвердженням, завіреним в установленому законодавством порядку.

8. Відділу освіти районної державної адміністрації:

8.1. Створити до 15 лютого 2019 року в закладах освіти району реєстр даних дітей дошкільного та шкільного віку (на кожний рік народження окремо) за формою, визначеною пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684.

8.2. Узагальнити до 17 квітня 2019 року надані селищними та сільськими радами реєстри даних дітей дошкільного та шкільного віку, зарахованих до закладів освіти району.

8.3. Сформувати до 07 травня 2019 року єдиний реєстр даних дітей дошкільного та шкільного віку району.

8.4. Постійно оновлювати реєстр даних дітей дошкільного та шкільного віку, вносити зміни і доповнення до нього, відповідно до поданих інформацій селищними та сільськими радами.

8.5. Щороку до 10 вересня подавати дані про зарахованих учнів до закладів освіти, відповідно до форми реєстру, селищним та сільським радам, на території яких розташовано заклад освіти.

8.6. Формувати, на основі реєстру даних дітей дошкільного та шкільного віку району, звіт форми 77-РВК за встановленою формою у визначені законодавством терміни.

9. Розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 червня 2017 року № 168 «Про проведення у 2017 році на території району обліку дітей дошкільного віку та дітей і підлітків шкільного віку» вважати таким, що втратило чинність.

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Рижого А.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова адміністрації                                             

                                       Я.БЕРЕЗЮК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови    

Володимирецької райдержадміністрації                                                                             

18 січня 2019 року № 17

 

 

Закріплення

територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти та навчально-виховними комплексами «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад"

Воронківський НВК "ЗОШ І-ІІ ст- ДНЗ" - село Воронки