ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                  Директор Воронківського  НВК

                                                                                   «ЗОШ І-ІІ ступенів - ДНЗ»

                                                                                    ____________ А.І.Тарасюк

                                                                                    «____»___________ 2019 р.

                                                         

                                                                                          

 

Навчальний план

Воронківського НВК

« ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ»

Володимирецької районної ради

Рівненської області

на 2019 – 2020 н. р.

 

 

 

 

 

 

                                                               

        Тривалість занять дошкільних груп складає 3 години з понеділка по п’ятницю з 13.40 до16.40 годин. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану Воронківського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів - ДНЗ» на 2019 – 2020 н.р.

 

                                                 І. Загальні засади

Тип закладу – навчально - виховний комплекс

Кількість класів – 18

Кількість дошкільних груп - 2

Кількість учнів – 370

Кількість дітей дошкільних груп  - 45

     Робочий навчальний план складено на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Концепції «Нової української школи», рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру на 2018 – 2019 навчальний рік».

         Робочий навчальний план складено:

- для дошкільної  освіти:

          за оновленою Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України у 2018 р. ;

- для початкової школи:

- 1-2 класи – за Типовою освітньою програмою початкової освіти під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 22.02.2018 р. (додаток 1); наказ № 268 від 21.03.2018 р.

- 3-4 класи – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта),  затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 405;

- для 5-9 класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта),  затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 405 (таблиця 10).

Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх загальноосвітніх закладів та варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на  курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття.

Допрофільне навчання не здійснюється.

Мова навчання – українська.

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення курсів за вибором та факультативів, а саме:

Для учнів 1-2 класів освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», на вивчення виділено по 1-й годині на тиждень. Також для учнів 1-2-х класів, яким необхідна допомога вчителя для кращого засвоєння програмового матеріалу, з української мови та математики проводяться індивідуальні та групові заняття.

Для учнів 3-4 класів освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», на вивчення виділено по 1-й годині на тиждень. Також для учнів 3-4 класів, яким необхідна допомога вчителя для кращого засвоєння програмового матеріалу, з української мови та математики проводяться індивідуальні та групові заняття.

З метою ознайомлення молодших школярів із правами дитини, що їх гарантує Конвенція ООН, сприяння осмисленню ними найважливіших  

гарантованих державою законів про захист дітей, формуванню правового світогляду учнів, розумінню прав і свобод людини, розвитку ціннісних орієнтирів, ідеалів та переконань у 3-4 х класах організовано вивчення курсу за вибором «Права дитини» в кількості 1 година. 

         З метою підсилення предметів хімія (7-А, 7-Б) і географія (9-А, 9-Б) години з варіативної складової перенесені  у інваріантну в кількості по 0,5 годин на кожен клас і кожен предмет.

У 5, 6, 7 класах з метою удосконалення комунікативних умінь учнів, прилучення школярів до ораторського мистецтва, формування в них основ майстерності публічного мовлення організовано вивчення факультативів: «Орфографічний практикум з української мови» (5 клас) в кількості  1 година, «Культура мовлення. Стилістичні особливості морфології» (6 клас) по 1 годині на кожен клас,  «Сучасна українська літературна мова і морфологія» (7 клас) в кількості 1 година.

У 8-х класах з метою подальшого відновлення й поглиблення, закріплення й розширення, узагальнення й систематизації правописних знань з основних розділів української мови, формування орфографічної й пунктуаційної грамотності організовано вивчення факультативного курсу   «Практикум з правопису української мови» по 1 годині.

Також у 8-х класах  організовано вивчення факультативного курсу «Психологія спілкування» в кількості 1 година, метою яких є формування здатності будувати стосунки на конструктивній основі, виховання культури поведінки та мовлення учнів, розвиток вміння керувати своїм емоційним станом.

З метою створення умов для формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури і поведінки учня продовжено вивчення курсу за вибором «Етика» у 5, 6 класах в кількості по 1 годині.

  З метою підвищення рівня і розширення математичної культури учнів, вивчення методів, пристроїв розв’язування математичних задач, розвитку алгоритмічного та евристичного мислення введено вивчення факультативного курсу «Логічні стежинки математики» у 5, 6 -х класах в кількості по 1 годині, «За лаштунками підручника геометрії»  у 8-х  класах в кількості   1 година та  «Вибрані питання алгебри»  у 7-х класах в кількості 1 година.

З метою користування російською мовою як засобом спілкування, пізнання розвитку комунікативних компетенцій організовано факультативні курси  у 6, 8 класах «Російська мова» в кількості по 1 годині.

         У 9-х класах відведено по 1 годині на вивчення факультативного курсу  «Креслення», який  має на меті формувати в учнів просторову уяву, самостійно виконувати графічні документи, читати креслення та схеми.

         У 8-х класах організовано факультативний курс «Видатні постаті України» в кількості 1 година з метою зацікавленості учнів до видатних людей минувшини та  знайомства з життєписами видатних діячів.

   ІІІ. Структура 2019 - 2020 навчального року

          Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту»  2019-2020 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом -  Днем знань  і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 27 грудня, ІІ семестр – з 13 січня по 29 травня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Державна підсумкова атестація

                                                        у початковій школі -   13  -  22 травня;

                                                     у основній школі –  02  - 07 червня.

 

Упродовж навчального року для учнів 1-9 класів проводяться канікули:

                                                                                                                                                                                     

 • осінні – з 28 жовтня по 03 листопада;
 • зимові – з 28 грудня  по 12 січня;
 • весняні – з 23 березня по 29 березня.

 

Вихідні дні : субота, неділя

Святкові дні: 14 жовтня, 25 грудня, 1 січня, 7 січня,  8 Березня, 20 квітня, 1,9 травня, 8 червня,  28 червня, 24 серпня, 22 травня (за рахунок відпрацювання в суботу, 16 травня).

 Структура  навчального року для ДНЗ

Навчальні заняття для дошкільних груп організовуються з 01 вересня по29травня.

Упродовж навчального року для вихованців проводяться канікули:

                                                                                                                                                                                               

 • осінні – з 28 жовтня по 03 листопада;
 • зимові – з 28 грудня  по 12 січня;
 • весняні – з 23 березня по 29 березня.

Вихідні дні : субота, неділя

Святкові дні: 14 жовтня, 25 грудня, 1 січня, 7 січня,  8 Березня, 20 квітня, 1,9 травня, 08 червня,  28 червня, 24 серпня, 22 травня (за рахунок відпрацювання в суботу, 16 травня).

Режим  роботи  НВК

 

Навчання проходить в дві зміни при п’ятиденному робочому тижні.

 

Тривалість  уроків:

                                                   У 1 класі – 35 хвилин

У 2-4 класах - 40 хвилин

У 5-9 класах - 45 хвилин

Режим  занять – пятиденний.

 

Розклад дзвінків:

І зміна (1 класи):                       І зміна (2 класи):                 ІІ зміна (3-4 класи):

 1. 08.10 – 08.45                   1. 08.10 – 08.40                  1. 12.55 – 13.35                       
 2. 09.00 – 09.35                   2. 09.00 – 09.40                  2. 13.50 – 14.30     
 3. 10.00 – 10.35                   3. 10.00 – 10.40                  3. 14.50 – 15.30
 4. 11.00 – 11.35                   4. 11.00 – 11.40                  4. 15.50 – 16.30
 5. 12.00 – 12.35                   5. 12.00 – 12.40                  5. 16.40 – 17.20
 6.  

Для учнів 5-9 класів:

 

І зміна                     ІІ зміна

 1. 08.10-08.55               1.13.50-14.35
     1.   2.14.50-15.35
     1.   3. 15.50-16.35
     1.   4. 16.40-17.25
     1.   5.17.30-18.15

                                       6.12.55- 13.40               6.18.20-19.05

               

      Режим харчування

 

                 І  зміна

2 перерва - 1-А,1-Б,2-А,2-Б

3 перерва – 5-А, 5-Б, 8-А

4 перерва -  8-Б,9-А,9-Б

 

                ІІ  зміна

2 перерва - 3-А,3-Б,4-А, 4-Б

3перерва – 6 – А, 6-Б, 7-А,7-Б

 

Факультативи та гуртки проводяться не раніше, ніж за 1.5 години після        закінчення уроків за окремим розкладом.

Робочий тиждень розпочинається підняттям Державного прапора України і закінчується опусканням Державного прапора України.

За рішенням педагогічної ради навчальні екскурсії у 1-4 класах та навчальна практика у 5-8 класах – не проводиться.